Nieuws/Wat U Zegt
182892473
Wat U Zegt

Brief 1 ’Kwaliteit onderwijs daalt’

Meer studenten zoeken een baan in het onderwijs, onder meer als leraar Duits of Frans. Maar als het te moeilijk is om deze talen goed te leren, dan verlaag je de lat. De weg van de minste weerstand dus, stelt Piet van Amelrooij.

Hoe gaan die studenten straks lesgeven als ze het zelf niet goed hebben geleerd, Er wordt geconstateerd dat er veel mis is met de schoolexamens. Dus gaan we pas over drie jaar weer eens zien of deze situatie verbeterd is.

Zouden we niet elk jaar moeten controleren of de scholen zich wel aan de regels houden en direct corrigerend optreden? Of hebben de docenten het te druk met staken, studiedagen, verlof, schooluitjes om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs overeind blijft.

Nederland zakt qua onderwijs steeds verder omlaag in de kwaliteit ten opzichte van de omringende landen. Een zesjescultuur? Of is het inmiddels verworden tot een “viertjes cultuur”? We kunnen nog dieper zakken, heer Slob.

Piet van Amelrooij, Amstelveen