Nieuws/Wat U Zegt
183328611
Wat U Zegt

Lezers: Weinig moeite met keuze corona-vrijwilligers

Uitslag stelling: ’Overleven boven ethiek’

De meeste stellingdeelnemers (68 procent) hebben weinig bezwaren tegen mensen die zich vrijwillig willen laten besmetten met het coronavirus om zo sneller een vaccin ontwikkeld te krijgen. Ruim 40 Nederlanders hebben zich al hiervoor aangemeld.

De ruim 40 Nederlanders willen samen met duizenden andere ’pandemie-proefkonijnen’ op deze manier de ontwikkeling van een vaccin versnellen. De meesten worstelen niet met een ethisch dilemma over de keuze van de proefpersonen. Zo stelt een voorstander nuchter: „We moeten eens ophouden met die enorme betutteling. Deze mensen geven zich vrijwillig op dus wat in vredesnaam is daar mis mee?” En een ander valt bij: „Als iemand dit geheel vrijwillig wil doen, dan is dit zijn of haar keuze.”

Sommigen wijzen erop dat medicijnen testen geen onbekend verschijnsel is. „Ook in ons land worden vaak mensen gevraagd om bepaalde medicijnen uit te testen. Daarvoor staan gewoon advertenties in de krant. Proefpersonen worden vooraf getest op hun gezondheid en motivatie. Proefpersonen doen het niet voor niets maar worden daarvoor betaald. Dus laten we nu niet schijnheilig verontwaardigd gaan doen. Om de proefpersonen direct als martelaren of als helden te beschouwen, is zwaar overdreven en misplaatst.” Meerdere deelnemers ontkennen nobel of onbaatzuchtig gedrag van de proefpersonen, maar stellen dat het gaat om een finacieel motief ofwel ’hebzucht’ bij hen.

Veel voorstanders van vrijwillige besmetting vinden dat voor het coronavirus een uitzondering gemaakt moet worden met vrijwillige besmettingen omdat met een snel vaccin wereldwijd veel levens gered worden. Elke dag dat er eerder een coronavaccin is, scheelt wereldwijd ruwweg 7000 doden, zeggen ze bij de Amerikaanse organisatie 1DaySooner. Elke drie maanden is dat een half miljoen geredde levens. Nood breekt dus wet, vindt de meerderheid.

Toch vindt bijna een kwart van de respondenten dat ’vrijwillige besmetting’ wel degelijk een gevaarlijke en omstreden methode is om proefvaccins sneller naar de markt te krijgen. „Ik vind het onethisch om mensen, zelfs als ze dat vrijwillig willen, bloot te stellen aan een dodelijk virus, om sneller tot een vaccin te komen.” En een ander wijst op de mogelijke gevolgen: „Onverantwoord! Stel: dat bij een vrijwillige besmetting mensen overlijden... Wat gebeurt er dan?” Een derde tegenstander vreest dat besmetting ook nog een ander resultaat kan opleveren: „De risico’s van deze proefpersonen zijn groot en kunnen virusmutaties opleveren.”

Bovendien vreest weer ander dat de samenleving opdraait voor zorgkosten van proefpersonen: „Vrijwillige besmetting is niet handig aangezien men niet weet wat het coronavirus allemaal in een menselijk lichaam kapot maakt. Het zijn niet alleen de longen, dat is wel duidelijk. De weg naar herstel is lang en wie gaat dat betalen? Mag de burger er weer voor opdraaien? De grote gemeenschap zal een pas op de plaats moeten maken en afwachten.”

Het wachten op een vaccin duurt velen al te lang. Ruim een kwart (29 procent) hoopt vurig dat er eind van dit jaar een medicijn en/of een vaccin beschikbaar komt, maar de meesten (36 procent) denken eerder aan 2021 en sommigen (17 procent) durven helemaal geen uitspraak erover te doen.