Nieuws/Wat U Zegt
1834680067
Wat U Zegt

’Voorwaarden voor staatssteun KLM terecht’

Door de coronacrisis is onze nationale trots KLM zwaar getroffen. De enorme staatssteun van zo’n 3,4 miljard is nodig, maar onze minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft volkomen terecht voorwaarden gesteld, vindt Jan Pronk.

Zo moet het personeel een loonoffer brengen oplopend tot 20%, maar dat is natuurlijk altijd nog beter dan een gang naar het UWV. In dit licht bezien is het dan werkelijk onbestaanbaar dat de gezamenlijke vakbonden gewoon vasthouden aan een CAO-verhoging van 2,5 % voor het grondpersoneel.

Natuurlijk zijn gemaakte afspraken in beginsel bindend, maar er is de afgelopen maanden natuurlijk wel iets gebeurd waardoor er een geheel nieuwe, uiterst sombere, situatie is ontstaan. Je mag dan ook van de vakbonden een meer coöperatieve houding verwachten, al heeft het verleden herhaaldelijk aangetoond dat dit niet de best ontwikkelde competentie is bij de werknemersvertegenwoordigers.

Jan Pronk,

Beverwijk