Nieuws/Wat U Zegt
1840585420
Wat U Zegt

’Flexwoningen zijn niet tijdelijk’

De regering is van plan om de asielcrisis op te lossen door het versneld huisvesten van maar liefst 20.000 erkende vluchtelingen (statushouders) in zogenaamde snel te bouwen flexwoningen, weet Jan Muijs.

De omwonenden zullen dat met lede ogen aanzien en beperkt worden in hun dagelijkse bezigheden. Maar dat zal wel meevallen volgens Den Haag want: flexwoningen zijn slechts van tijdelijke aard. Dat is natuurlijk een drogreden want bij de huidige woningnood zullen die woningen er tot in lengte van jaren blijven staan. Zoals de Maycrete woningen die na de oorlog in Tilburg tijdelijk als noodwoningen werden gebouwd om destijds de hoogste nood te lenigen en nu pas dít jaar werden gesloopt.

Want stel dat het onmogelijke gebeurt en de asielstroom stokt, dan zijn er nog altijd duizenden studenten, spoedzoekers en arbeidsmigranten, die graag voor een flexwoning in aanmerking willen komen, om nog maar niet te spreken van de tienduizenden echtscheidingen per jaar, waarvan minstens één der partners ineens ook woningzoekende is geworden.

Om maar één groep te benoemen: er is alleen voor arbeidsmigranten al een tekort van 120.000 (!) plekken in ons land. Dus tijdelijk? Je moet niet alle sprookjes uit Den Haag geloven.

Jan Muijs, Tilburg