Nieuws/Wat U Zegt
1843344828
Wat U Zegt

Studieschuld weg na vijf jaar doceren

Ook eind jaren vijftig van de vorige eeuw was er een groot lerarentekort. Gehuwde vrouwen werden gesmeekt om weer voor de klas te komen staan en daar werd massaal gehoor aan gegeven, weet Riek Kerkhof-Willems.

Volgde men een kweekopleiding en had men recht op een beurs, dan werd die schuld ieder jaar dat men fulltime voor de klas stond met een vijfde verminderd. Dus vijf jaar fulltime voor de klas betekende volledige kwijtschelding van de schuld. De beurs was in die tijd altijd een lening. Eind jaren ’70 van de vorige eeuw was er een overschot aan leerkrachten en deze jongeren eisten praktisch dat oudere onderwijzers hun baan opzegden. Veel vrouwen lieten zich toen afkeuren, weggepest door de nu 60-jarigen, want ze deden alles verkeerd: te autoritair, te weinig activiteiten, maar ze waren wel steengoed in het onderwijzen van taal en rekenen.

Nergens zijn zoveel part-time banen als in het onderwijs. Zouden leerkrachten bereid zijn zoals in de jaren ’50 van de vorige eeuw om fulltime te gaan werken dan was het lerarentekort in een klap opgelost, maar die bereidheid is er niet. Het is alleen maar klagen en nog eens klagen over de werkdruk door deze verwende generatie.

Riek Kerkhof-Willems,

Bunnik