Nieuws/Wat U Zegt
1847522769
Wat U Zegt

Een schat aan meesterwerken voor een prikkie te lezen

Uitslag stelling: ’Bieb mag niet verdwijnen’

Het gaat niet goed met de openbare bibliotheek, tot groot verdriet van het merendeel van de stellingdeelnemers. Zij vinden het belangrijk dat de bieb blijft bestaan want, zoals één van hen zegt: „De bibliotheek maakt boeken bereikbaar en betaalbaar”.

Bibliotheken krijgen steeds minder geld van de gemeenten. Als gevolg van decentralisatie zijn gemeenten meer geld kwijt aan bijvoorbeeld jeugdzorg en bezuinigen zij o.a. op de openbare bibliotheek. Gevolg is dat die in steeds meer gemeenten niet meer volledig functioneert of zelfs moet sluiten. Een kwalijke zaak, vindt 81% van de respondenten.

De meesten van hen kunnen zich dan ook vinden in het advies van de Raad voor Cultuur aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om gemeenten te verplichten om voor ’een volledig beschikbare bibliotheek’ te zorgen. Een voorstander zegt: „De bibliotheek is heel belangrijk. En leuk. En goedkoop. Ik snuffel er regelmatig een uurtje”. Een ander voert aan: „Nog los van alle boeken, tijdschriften en kranten, die in dit land echt niet iedereen meer kan kopen, blijft het een sociale ontmoetingsplaats. Je zit er warm en kunt er lezen en anderen ontmoeten.”

Velen benadrukken hoe belangrijk lezen is, zeker voor kinderen. „Het lidmaatschap van een bibliotheek zou verplicht moeten zijn met de eis, tenminste één boek per maand te lezen”, zegt iemand zelfs. Een andere deelnemer reageert: „Het is bijzonder goed voor de algemene ontwikkeling en zeker voor het ontwikkelen van taalvaardigheid, waaraan op scholen al lang geen aandacht meer wordt besteed”. Ruim driekwart is van mening dat bibliotheken een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van lezen.

Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren afneemt en dat ze op dit gebied slechter scoren dan in andere West-Europese landen. Des te onbegrijpelijker vinden de meeste respondenten het dat gemeenten bezuinigen op bibliotheken. Een respondent vertelt dat ze iedere week twee uur met de kleinkinderen gaat lezen in de bieb en samen boeken met ze gaat halen en brengen. „Het is een uitje waar ze steeds naar uitkijken. De basis voor later!”

Toch is er ook een groep (14%) die de openbare bibliotheek niet meer van deze tijd vindt. „Zo 1975”, schrijft iemand. „Wie leent er nou nog een boek?”

„Alles gaat digitaal”, brengt een ander in. „De bibliotheek kan beter online verwezenlijkt worden. Dat is goedkoper en beter. Het drukken van een boek kost veel papier en is milieuonvriendelijk.”

Dat de jeugd steeds minder leest komt ook door de smartphone en internet, meent 80%. „Mijn kleinkinderen lezen de Donald Duck nog niet. Het scherm is belangrijker.”

Toch denken de meesten dat de bibliotheek ook in dit digitale tijdperk nog toekomst heeft. „De bieb is tegenwoordig meer dan alleen maar (e-)boeken: leesclubs, taalpunt voor buitenlanders, trefpunt voor werkzoekenden met workshops... er wordt zoveel georganiseerd ter ontwikkeling van mensen. Dus blijven!”, stelt iemand. Een andere respondent vindt dat hier een belangrijke taak voor de overheid is weggelegd: „De overheid moet de openbare bibliotheken blijven ondersteunen in het kader van de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal.”