1853542
Wat U Zegt

Deelnemers: Angst voor hoge kosten energietransitie

Uitslag stelling: ’Milieu is nieuwe melkkoe’

1 / 2

De verduurzaming van Nederland gaat de meeste stellingdeelnemers (87%) veel te snel. De meerderheid vraagt meer tijd voor de overgang naar duurzame alternatieven (b.v. warmtepomp en elektrische auto) zodat deze fors goedkoper worden. De verduurzaming van Nederland gaat de meeste stellingdeelnemers (87%) veel te snel. De meerderheid vraagt meer tijd voor de overgang naar duurzame alternatieven (b.v. warmtepomp en elektrische auto) zodat deze fors goedkoper worden.

1 / 2

De gaswinning in Groningen moet uiterlijk in 2022 zijn gedaald tot minder dan 12 miljard kubieke meter per jaar. En 15 partijen, waaronder Gasunie en Essent en de installatiebranche Uneto-VNI, stellen voor om binnen drie jaar de traditionele cv-ketels alleen te laten vervangen door duurzame alternatieven, zoals een warmtepomp. Dit alles valt niet in goede aarde bij de meeste respondenten. „We moeten het verduurzamen van ons land op een lager pitje zetten”, klinkt het. En sommigen foeteren: „Alles wordt je door de strot geduwd onder het mom van duurzaamheid. Je mag bijna niks meer van de milieumaffia.”

De boosheid wordt vooral veroorzaakt doordat velen bang zijn dat de verduurzaming van ons land de consument veel geld gaat kosten. Zo schrijft een verontruste deelnemer: „Bij alles wat ze doen, wordt de burger op grote onkosten gejaagd of nog erger, in de schulden geholpen. Wie zegt mij dat mensen met een oude diesel auto geld hebben voor een ander voertuig of dat mensen geld hebben voor een duurzame cv-ketel? Het plaatsen van zonnepanelen kost een vermogen en veel gezinnen hebben dat niet.”

Het plan dat de overheid subsidies gaat verstrekken om een milieuvriendelijke verwarming in huis te laten aanleggen, staat de meesten (86%) wel aan. Maar het andere idee, de zogeheten ’gebouwgebonden lening’, waarbij de consument geld leent voor de verduurzaming van z’n woning, kan op minder steun rekenen. Ook hier dringt het beeld zich op dat de energietransitie de burger niet al te veel geld mag kosten.

Sommigen vermoeden dat de energietransitie niet alleen vanuit milieu-oogpunt noodzakelijk is, maar dat ook economische motieven een rol spelen. Deze respondenten verdenken bijvoorbeeld Doekle Terpstra, voorzitter van de installatiebranche Uneto-VNI, ervan een dubbele agenda te hebben bij zijn Haagse lobby. Hij zou in hun ogen vooral de belangen van de achterban willen behartigen.

Velen begrijpen dat ons land zich heeft gecommitteerd aan de klimaatdoelen van Parijs. De uitstoot van koolstofdioxide moet fors omlaag. Maar de meesten willen dat niet ’via de portemonnee van de burger’. Sommigen vinden dat ’we moeten stoppen met de uitbreiding van Schiphol’. De luchtvaart draagt ook fors bij aan de CO2-uitstoot. Daarnaast denken anderen aan het sluiten van kolencentrales. Verder opperen velen dat de levering van het Groningse gas aan buitenlandse afnemers versneld moet worden afgebouwd, zodat we er zelf langer mee toe kunnen.

Slechts één op de tien deelnemers meent dat de vergroening niet snel genoeg gaat. „Nederland moet juist meer versnellen, we kunnen als welvarend land niet onder aan het (Europese) lijstje bungelen”, laat een ’groene’ sympathisant weten. Deze stelt: „Versnellen van het verduurzamen betekent ook dat de technieken zich sneller zullen ontwikkelen en goedkoper zullen worden door meer vraag.” En een ander noemt leefbaarheid als gunstig effect: „De voordelen in gezondheid voor burgers zijn groter dan de kosten.”