Nieuws/Wat U Zegt
1855556506
Wat U Zegt

’Werken met allianties in bouwsector’

Als oud-medewerker van Rijkswaterstaat (RWS) heb ik met belangstelling gelezen hoe bouwbedrijf VolkerWessels in het Verenigd Koninkrijk samen met de overheid aan grote projecten werkt, middels alliantiecontracten, schrijft Gerrit Aalbersberg.

In ons land heeft Rijkswaterstaat als opdrachtgever na de bouwfraudeaffaire de integrale verantwoordelijkheid voor projecten grotendeels bij de opdrachtnemer (de aannemer) gelegd, met als gevolg vertraging en oplopende kosten door risico's die vooraf niet goed zijn in te schatten. Dat leidt tot onvrede op de werkvloer en tot veel discussie over wie wat betalen moet. Wel zijn enige succesvolle proeven gedaan met kleinere samenwerkings contracten. Echter de vrees voor belangenverstrengeling weerhoudt de opdrachtgever er van om dit door te zetten. Onterecht. Het is de goede weg om tot een betere projectbeheersing te komen en tot meer genormaliseerde verhoudingen in de grond-, weg en waterbouwsector. Het behoud van inhoudelijke kennis is voor RWS van levensbelang om haar rol als deskundig opdrachtgever van grote projecten te kunnen blijven vervullen. Maar ook de aannemers hebben daar baat bij.

Gerrit Aalbersberg, Arnhem