Nieuws/Wat U Zegt
1855814372
Wat U Zegt

’Geen voorrang voor statushouders’

Wim Knaap vindt het van de zotte dat statushouders voorrang krijgen bij het toewijzen van woningen.

Eigen inwoners moeten jaren (soms wel 10 jaar) wachten om in aanmerking te komen voor een woning! Sommigen worden gewoon de straat opgestuurd en worden daardoor een van de vele daklozen. Hoe kan je dat bedenken als overheid en gemeente? Wat is hun taak eigenlijk? Statushouders voor laten gaan op haar eigen inwoners? Bij gelijke monniken gelijke kappen zullen ook de statushouders onder dezelfde regels moeten vallen. Dus inschrijven en vele jaren wachten.

Een oplossing kan zijn de vele leegstaande gevangenissen (zoals de glasbak in Hoorn) gebruiken voor het huisvesten van de statushouders. Een kamer is genoeg en generaliseerd: hoe was de huisvesting in eigenland. Schandelijk beleid van de overheid en gemeentes.

Wim Knaap, Hoorn