Nieuws/Wat U Zegt
1864003870
Wat U Zegt

’Onze plicht om Antillen te helpen’

In mijn optiek dient het kabinet Curaçao en overige eilanden in de Antillen financieel te ondersteunen. De Antillianen zijn nu eenmaal verbonden met Nederland en zullen dat in lengte der tijd ook blijven, aldus Leo van den Berge.

Op dit moment verkeren zij in ongelofelijk zwaar weer en ontvouwt zich een financiële crisis van ongekende omvang. De mensen daar kunnen zich niet beroepen op allerlei bijstandsinstellingen zoals hier in Nederland. Het kabinet heeft de morele plicht om op zeer korte termijn bij te springen. Voor veel mensen op de eilanden staat het water aan de lippen en zij moeten hoe dan ook weer hoop kunnen putten uit onze hulp.

Natuurlijk hoeft het kabinet geen blanco check uit te schrijven en mogen er eisen worden gesteld aan hoe het geld besteed gaat worden. Maar laat de Antillianen in hun waarde. Laat de Antilliaanse leiders zelf een plan van aanpak opstellen, evalueer dit op uitvoerbaarheid en houd hier toezicht op zonder deze mensen te krenken.

Ik zie liever dat wij ons belastinggeld onder redelijke voorwaarden aan de Antillen besteden dan dat er miljarden naar de bodemloze put van de EU gaan.

Leo van den Berge,

Den Helder