Nieuws/Wat U Zegt
1865715
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 2: ’Solidariteit kent grenzen’

De laatste jaren is er veel kritiek geweest op het kabinet dat ze niets voor de Groningers deden om aardbevingen als gevolg van de gaswinning te voorkomen. Iedereen voelde zich solidair met de Groningers met hun beschadigde huizen en angsten.

Dank zij krachtdadig optreden van minister Wiebes wordt de gaswinning in relatief korte tijd naar nul terug gebracht. Het blijkt echter dat hierdoor bijna alle Nederlanders te maken zullen krijgen met hoge kosten door overschakelen op andere soorten energie. En nu het onze portemonnee dreigt te raken is onze solidariteit opeens als sneeuw voor de zon verdwenen. Weg met het medelijden met de Groningers, alleen nog maar medelijden met ons zelf. Zo blijkt weer eens dat alles alleen maar om het geld draait, vooral zodra het ons zelf dreigt te gaan raken.

Wim Nieuwenhoven, Beilen

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven:

Brief 1:

Brief 3: