Nieuws/Wat U Zegt
1866285
Wat U Zegt

Lezersbrief

’De grens is bereikt’

In toenemende mate loopt ons land terecht te hoop, tegen schrijnend dierenleed aan de Oostvaardersplassen; en terecht, meent Hugo Pronk. Dieren laten verhongeren tot de dood erop volgt, omdat verwende betweters, die zich hoog opgeleid weten, menen dat zij de wijsheid in pacht hebben, is beschamend.

Gelukkig zijn er mensen die hiertegen in het geweer komen. Verbaal gebeurt dat o.a. door Midas Dekkers, die geen spaan heel laat van de gratuite argumenten, gebezigd door provincie en natuurbeheer. Ook Anke van Grunsven knokt zij aan zij met Hans Klok voor de dieren in doodsnood. In een land dat zich voorstaat op de mensenrechten, mogen ook de dieren een humaan bestaan hebben.