Nieuws/Wat U Zegt
1866696865
Wat U Zegt

’Rechtsbijstand voor elke beurs’

De Tweede Kamer wil dat er wordt ingegrepen in de gesubsidieerde rechtsbijstand, schrijft mevrouw Brugman. Advocaten zijn ontevreden hierover en gaan in de eerste weken van 2020 staken.

In de Tweede Kamer bestaat de vrees dat toegang tot het recht voor mensen met een kleine beurs in het gedrang komt. Jammer voor deze groep, maar het herhaaldelijk aangaan van vele aangiftes en rechtzaken door, nog vers in ons geheugen, Volker v/d G., heeft de burgermaatschappij enorm veel geld en irritatie gekost. Als uitkeringsgerechtigde kostte al deze procedures hem niets, maar de gewone hardwerkende burger moet zijn of haar proceskosten zelf betalen en dat is een oneerlijke situatie.

Dus niet alleen gesubsidieerde rechtsbijstand voor de kleine beurs, maar voor een ieder die onrecht is aangedaan.

Mevr. Brugman, Lelystad