Nieuws/Wat U Zegt
1874800994
Wat U Zegt

Deelnemers beroepen zich op privacy van de werknemer

Uitslag Stelling: Coronacheck baas ongepast

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, vindt dat een werkgever zijn personeel om het coronatoegangsbewijs mag vragen, en roept het kabinet op om dit mogelijk te maken via een snelle wetswijziging.

Ook werkgeversorganisaties hebben wel oren naar een coronapas voor de werkvloer, de vakbonden echter zijn vooralsnog tegen. Een kleine meerderheid van de stellingdeelnemers (54%) wijst het voorstel van Bruls eveneens af.

De meeste tegenstanders vinden een coronabewijs op de werkvloer niet nodig en beroepen zich op privacyregels. Zo stelt één van hen: „Coronabewijzen zijn een inbreuk op de privacy. Omdat gevaccineerden nog steeds anderen kunnen besmetten is het tevens onzinnig om onderscheid te maken. Blijf gewoon thuis bij klachten. Net als tijdens een griepgolf.” En een andere opponent, die Bruls voorstel afwijst, meent dat een baas de juiste omstandigheden op het werk moet creëren voor gevaccineerden en ongevaccineerden. „Laat de werkgever bijvoorbeeld zorgen voor goede ventilatie!”

Toch is een relatief grote groep (45%) wel degelijk voorstander van het tonen van de coronapas op het werk. Zij vinden dat een dergelijke check de veiligheid van het personeel en bedrijf ten goede komt. „Op heel veel vlakken is de werkgever al verplicht een veilige werkomgeving te creëren; het is bizar dat dat niet geldt op het gebied van infectieziekten”, merkt één van hen op. En een andere voorvechter van de coronacheck vindt het gek dat je in de horeca wel een bezoeker om een coronapas mag vragen, maar dat een werkgever dat weer niet mag. Deze deelnemer zou een coronacheck heel gewoon vinden. „Vergelijk het maar met het hebben van een rijbewijs of verplichte veiligheidscertificaten.”

Ook stelt iemand dat de meeste Nederlanders al zijn ingeënt en dat dus een gering aantal ongevaccineerden de meerderheid ’gijzelt’. „Een kleine ongevaccineerde groep die veel lawaai maakt, zorgt voor de druk op de regering en de zorg. Dit is niet goed te praten. Iedereen vaccineren, anders coronabewijs vragen bij elke stap: werk, uitgaan, boodschappen enz.”

Sommige tegenstanders vinden dat er al een tweedeling in de maatschappij bestaat. Gevaccineerden en ongevaccineerden staan lijnrecht tegenover elkaar, en de overheid is hieraan schuldig, menen zij.

„Het probleem is een personeelsprobleem in de zorg en een afbraakbeleid van de afgelopen vier regeringen, niets anders. Voor de goede orde: er is lichamelijke integriteit en dus een keuzevrijheid die wettelijk is vastgelegd.”

Over het oplopend aantal besmettingen en het stijgendaantal ziekenhuisopnames bestaat verschil van mening: 49% van de respondenten maakt zich zorgen hierover, maar een even grote groep vindt de ophef erover ’flauwekul’.

Toch komt het kabinet vandaag hoogstwaarschijnlijk met maatregelen om het tij te keren. Volgens Haagse bronnen wordt het coronatoegangsbewijs uitgebreid naar meer sectoren en keert de mondkapjesplicht terug. Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en alle publieke binnenruimten wordt door 43% van de respondenten omarmd. Maar de invoering van coronamaatregelen zal waarschijnlijk ook op veel verzet stuiten. ’De rek is eruit’, denken velen.