Nieuws/Wat U Zegt
188240103
Wat U Zegt

’Tweedracht gezaaid met zorgbonus’

Je zag het van verre aankomen. Gesteggel over wie de belastingvrije bonus van 1000 euro (inmiddels opgehoogd naar 1500 euro) voor het zorgpersoneel wel en niet krijgt, schrijft Jan Muijs.

Dat leidt op de werkvloer tot veel onrust en ongenoegen. Werkgevers die daar uitvoering aan moeten geven zijn 'not amused'.

De overheid verbindt daar voorwaarden aan die ze streng zullen controleren terwijl veel werkgevers willen dat iedereen in de zorg die bonus krijgt. De bonus dreigt dan ook te verzanden in een administratief moeras. In 2021 moet er ook weer worden onderhandeld voor nieuwe zorg-cao's.

Het zou beter zijn geweest af te zien van het geven van een bonus en die cao-besprekingen naar voren te halen. En daarmee de salarissen op te trekken naar een zodanig niveau die er werkelijk toe doet en recht doet aan het zware werk waar het zorgpersoneel dagelijks mee wordt geconfronteerd. Dan zou je als overheid pas goed bezig zijn.

Want ben je in de zorg werkzaam dan heb je állemaal min of meer te maken met het virus. En lopen ze een verhoogde kans om daar ook mee besmet te raken.

En het geeft geen pas om dan met bonussen te strooien voor een beperkt deel van het personeel. Zo zaai je alleen maar tweedracht. En daar is niémand mee gediend.

Jan Muijs,

Tilburg