Nieuws/Wat U Zegt
1884637930
Wat U Zegt

Stelsel voor thuishulp in het gedrang

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is in het leven geroepen voor hulp en ondersteuning, weet Lucas Meijer. Deze is ook bedoeld voor mensen met een fysieke en/of geestelijke beperking.

Het doel van deze wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, waarbij zelfredzaamheid voorop staat. De regering, en dus ook minister De Jonge van Volksgezondheid, heeft ervoor gezorgd dat hulp in de huishouding niet meer inkomensafhankelijk is.

En nu krijg je het fenomeen dat de hogere inkomens vaker aankloppen bij de gemeenten om hulp in de huishouding aan te vragen en te krijgen. Dit terwijl de lagere inkomens hier minder gebruik van maken. Dit gaat de gemeenten miljoenen extra kosten, terwijl de ’handjes’ en het personeel die dit moeten uitvoeren niet meer voorhanden zijn. Zo komt de hulp aan minima mijns inziens in het gedrang. En dan zegt minister De Jonge ook nog, dat hij achter deze inkomensonafhankelijke wet staat. Ongelofelijk!

Lucas Meijer,

Nieuwe Pekela