Nieuws/Wat U Zegt
1886522170
Wat U Zegt

Deelnemers bezorgd over ontwrichting arbeidsmarkt

Uitslag Stelling: ’Werkloze moet aan de slag’

Het personeelstekort in vitale sectoren baart veel deelnemers aan de Stelling van de Dag (83 procent) zorgen. Zij vrezen ontwrichtende gevolgen die het tekort aan werknemers in bepaalde sectoren kan hebben voor de maatschappij.

Dat de ziekte van twee medewerkers tot gevolg had dat de Ketheltunnel bij Schiedam maandag dicht moest, levert ongeruste reacties op. De kwetsbaarheid van de infrastructuur in ons land heeft veel respondenten (64 procent) verrast.

„Niet te geloven, twee zieken en half Nederland ontwricht. Incompetentie ten top”, schampert een deelnemer. „Wat Rijkswaterstaat afgelopen maandag vertoonde bij de Ketheltunnel is voor mij vooral een schandalig gebrek aan middel-management en risicoplanning”, foetert een ander. „Daarvoor moeten er koppen rollen, tot aan de top. Dit los van de vraag waarom een moderne constructie als de Ketheltunnel niet onafhankelijk kan functioneren.”

De grote personeelstekorten in vitale sectoren vragen om een adequate reactie vanuit de politiek, vinden veel respondenten. „Er is met de laatste kabinetten veel te veel de nadruk gelegd op economie (dit betekent werk) en nu is er meer werk dan er mensen zijn”, reageert een criticus. „Jarenlang zijn de salarissen uitgeknepen in veel sectoren. Mensen voelen zich geschoffeerd met hun salaris en gaan weg”, schrijft een ander. „Kijk naar de zorg. Wat heeft onze overheid gedaan om personeel te werven, nu we in de gezondheidszorg even geen problemen hebben met corona? Niets. Terwijl we hebben gezien hoe kwetsbaar die sector is.”

Een oplossing ligt volgens veel stellingdeelnemers bij de mensen die nu niet werken in ons land. „Zolang honderdduizenden liever een uitkering krijgen dan te gaan werken voor hun geld, houden we dit. De uitkeringen moeten fors omlaag en de lonen wat omhoog”, klinkt het. „De grote groep niet-werkenden moet met gepaste maatregelen tot werken worden gedwongen”, vindt een respondent. „Als het niet linksom kan, dan rechtsom, maar dit moet mogelijk gemaakt worden. Ik vind het te gek voor woorden dat niet werken in dit land soms meer kan lonen dan deelnemen aan het arbeidsproces.”

Ook zouden veel bedrijven hun criteria moeten herzien. „Het probleem is het aannamebeleid van bedrijven. En daar doet de overheid net zo hard aan mee”, aldus een deelnemer. „Ze willen geen 55-plussers. Ze willen alleen bij wijze van spreken een 25-jarige schoolverlater met 20 jaar ervaring. We hebben nog genoeg ouderen die graag weer aan de slag willen”, stelt een respondent. „Er zijn ook veel gehandicapten die graag willen werken, al is het een aantal uren”, vult een ander aan. „Maar dan moet dat wel lonen.”

Het importeren van arbeidsmigranten om het arbeidspotentieel aan te vullen, valt slechts bij 11 procent van de respondenten in goede aarde. Betere arbeidsvoorwaarden in de vitale sectoren zou volgens driekwart van de deelnemers kunnen dragen aan een oplossing. En dat gaat niet altijd alleen om geld. „Er wordt te weinig verantwoordelijkheid gegeven aan werknemers”, aldus een kritische deelnemer. „Er zijn in veel sectoren te veel procedures, protocollen en regeltjes waardoor geen zelfstandige en logische beslissingen worden genomen. Alles gaat te traag en over te veel schijven.”