Nieuws/Wat U Zegt
1890915
Wat U Zegt

’Bouwtoezicht loopt achter’

Naast verbetering van de ov-voorzieningen (Tel. 7/4) zullen we bij het oplossen van de groeiende woningnood meer prioriteit moeten geven aan het aanwijzen van nieuwe locaties, aldus Hylke Tromp.

Bouwlocaties die in het verleden onbespreekbaar waren maar bij een integrale afweging van belangen nu wellicht wel in aanmerking komen. Daarnaast zal er meer aandacht moeten komen voor innovatie in de woningbouw zelf. Het is bekend dat de ’parade der toetsers’ van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht niet voorop lopen, als het gaat om kennis van en interesse in nieuwe ontwikkelingen. Een goed begin zou zijn om van overheidswege deze nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en toe te passen en eventuele ’hindernissen’ binnen diezelfde overheid te slechten.

Ir. Hylke J.A.S. Tromp,

Loosdrecht