Nieuws/Wat U Zegt
190031152
Wat U Zegt

’Bio-industrie broedplaats pandemieën’

Gezondheidspsycholoog Gerard Karelse ontkent in De Kwestie (Tel. 26/3) dat het risico op pandemieën toeneemt door de veehouderij. Leonie Vestering, Kamerlid van de Partij voor de Dieren reageert met een ingezonden brief.

Vooraanstaande virologen zijn het eens: onze bio-industrie is een tikkende tijdbom voor een volgende pandemie. Gezondheidspsycholoog Gerard Karelse gaat lijnrecht in tegen de wetenschap door de pandemische dreiging vanuit de veehouderij te ontkennen.

Hij bagatelliseert de gevaren van Q-koorts en vogelgriep en noemt mensen die op de boerderij opgroeien gezonder dan stedelingen. Hij gaat dan voorbij aan het feit dat ziekenhuizen een speciaal opnameprotocol hebben voor mensen uit de veehouderij, vanwege de MRSA-bacterie die daar welig tiert. Dat Parkinson op het platteland sterk toeneemt door pesticidengebruik. En dat Brabant door de uitstoot van ammoniak en fijnstof uit de veehouderij veel meer luchtvervuiling heeft dan andere gebieden in Europa.

Het risico op pandemieën neemt volgens Karelse toe door antibioticaresistentie omdat mensen te makkelijk grijpen naar antibiotica en pesticiden. Laat dat nou exact de werkwijze zijn in de landbouwsector, maar dan op veel grotere schaal. Daarnaast noemt Karelse de wereldwijde ontbossing als oorzaak, maar hij brengt die niet in verband met de enorme hoeveelheden veevoer die voor onze veehouderij worden geïmporteerd uit voormalig regenwoud.

Laten we toch maar luisteren naar de virologen als we een volgende pandemie willen voorkomen.

Leonie Vestering,

Kamerlid Partij

voor de Dieren