Nieuws/Wat U Zegt
1909214083
Wat U Zegt

Brief 2: ’Noodwet voor wijziging Natura 2000 gebieden’

Het is crisis. Net als in 2007, maar toen was er een financiële crisis, nu gaat het over de stikstof die de economie geheid gaat platleggen, schrijft R. Diepen.

In 2007 gingen we op zoek naar de oorzaken en bestreden we die met een noodwet en allerhande maatregelen om ons uit het slop te redden. Dat lukte wonderwel.

Wat let het kabinet om nu hetzelfde te doen: een noodwet en terug naar de tekentafel om de milieuproblematiek te herschrijven, de Natura 2000 gebieden opnieuw aan te wijzen, redelijke PFAS-normen te stellen en met het nu beschikbare voortschrijdende inzicht doordachte wetten te maken die ons land gaan redden van een, bij niet handelen, zekere ondergang.

Regeren is vooruitzien.

R. Diepen, Breda