Nieuws/Wat U Zegt
1910282245
Wat U Zegt

’Supermarkten aanpakken’

De supermarkten betalen al jarenlang minimumprijzen aan de boeren voor hun groenten, vlees en fruit. Een bijna koloniaal stelsel waarbij de boeren moeten slikken of stikken en de prijzen meermalen over de kop gaan in de supermarkt, schrijft A. den Bakker.

Hierdoor is ook de consument slachtoffer van onnodig hoge prijzen. De boeren hebben noodgedwongen de afgelopen jaren hun bedrijven grootschalig moeten uitbreiden om nog iets van een inkomen te hebben. Dit heeft weer tot gevolg gehad dat de veestapel veel groter is geworden en daarmee ook de stikstofuitstoot. Pak niet de boeren maar de grote supermarktketens aan, zodat zowel de consument als de boer een fatsoenlijke prijs kan bedingen en er op een milieuvriendelijkere manier landbouw kan plaatsvinden.

A. den Bakker,