Nieuws/Wat U Zegt
1913448036
Wat U Zegt

’Vertrouwen weg door rekenfouten’

Lezer J. Verstappen vraagt zich af wat er met het rekenonderwijs in Nederland aan de hand is, nu er opnieuw rekenfouten zijn gemaakt in een onderzoeksrapport. Dit keer zijn er foutieve berekeningen gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Zelden is men in staat een juiste kostenraming te maken. Meestal wordt het bedrag met miljoenen overschreden. Je kunt je bij de vergroening van Nederland echter ook afvragen of bewust met cijfers gegoocheld wordt om bepaalde ideeën en besluiten erdoor te drukken. Een kwalijke tendens die steeds meer opgeld doet, waardoor veel Nederlanders het vertrouwen in de overheid en hun rekenmeesters verliezen.

J. Verstappen, Roerdalen