Nieuws/Wat U Zegt
1914645
Wat U Zegt

Deelnemers wijzen lappendeken van milieuzones af

Uitslag stelling: Auto weren zaak kabinet

Er moet snel een einde komen aan de lappendeken van milieuzones in Nederlandse steden. Dat vindt de overgrote meerderheid (96%) van de stellingdeelnemers. De meesten zien de aanpak om oude auto’s te weren liever vandaag dan morgen sneuvelen.

Sommige tegenstanders van milieuzones verwijzen morrend naar partijen zoals GroenLinks en D66 die ten koste van alles hun groene program willen uitvoeren: „Hobbyprojectje van politici die graag autootje pesten.” Maar velen zijn ronduit boos dat gemeenten zoals Utrecht en Rotterdam bezitters van oude diesels op kosten jagen om een andere personenwagen aan te schaffen. „Milieuzones zijn gewoon weer een manier om hardwerkende burgers geld uit de zak te kloppen. Juist de middenklasse rijdt vaak in wat oudere auto’s en die worden weer gestraft”, moppert één van hen. En een ander valt bij: „Dit is alleen een maatregel die word ingevoerd om geld binnen te harken! Men zou zich moeten richten op schone energiebronnen/motoren en niet geld van de burger moeten "stelen.” Zes op de tien respondenten zouden graag zien dat eigenaren van oude dieselauto’s, die door de invoering van een milieuzone in hun stad gedupeerd worden, financieel gecompenseerd worden.

De opposanten betogen ook dat de diversiteit in regels rondom de milieuzones grote verwarring schept bij autorijders en professionele vrachtrijders. „Uniformiteit moet voorop staan, met landelijke en liefst Europese afstemming. Faciliteren van alternatieven, elektrisch en waterstofvoertuigen zijn in deze goede alternatieven.” De meeste deelnemers juichen het toe dat D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) voor de zomer wil komen met één type milieuzone met eenduidige categorieën en verkeersborden.

Bijna de helft vindt de invoering van milieuzones sowieso een zaak van het kabinet. Zo schrijft iemand: „Laat dit aan de overheid over die eigenlijk te laks is met besluitvorming of beter gezegd alleen maar alles liever doorschuift naar de gemeentebesturen.” Dat Arnhem en Maastricht eerder deze week hebben aangegeven toch zelfstandig door te gaan met de realisatie van hun eigen type milieuzone wordt afgewezen door de meesten. Ook de focus van Zuid-Limburgse stad op de oosterburen door een Duits vignet in te willen voeren, valt niet in goede aarde.

In de bestaande milieuzones in Nederlandse steden worden vooral oudere dieselauto’s geweerd. De meesten zijn geen voorstander van het weren van ’vieze’ benzineauto’s in binnensteden. „Laat de regering alleen algemene regels maken over de leeftijd van dieselauto’s en de maximumuitstoot voor alle voertuigen. Dus ook voor bijvoorbeeld tractoren.”

Slechts een zeer klein aantal deelnemers (3%) steunt de zelfstandigheid van gemeenten om een eigen type milieuzone op te tuigen. Zo schrijft één van hen: „Goede zaak. Als je op de overheid wil wachten tot er iets gebeurt kun je lang wachten. Voor haar gelden andere belangen. Bedrijven, aandeelhouders, vermogenden, Europa en zij zelf komen eerst en dan ergens achteraan de gewone burger.” Deze voorstanders van de milieuzone vrezen de luchtvervuiling in de stad, de uitstoot van fijnstof door oude diesels. „Iedere inwoner van een Nederlandse stad heeft recht op zo zuiver mogelijke lucht”, klinkt het.