Nieuws/Wat U Zegt
1920908
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 3 ’Innovatie van windmolens’

We zijn het erover eens dat onze energievoorziening om innovatie vraagt. Zon en wind staan ons gratis ter beschikking, stelt Gabriël de Leeuw.

Maar al jaren vraag ik me af waarom we worden opgezadeld met die afzichtelijke, landschapvervuilende windmolens? Die gigantische ronddraaiende wieken zal je maar vlak achter je huis hebben. Of een op hol geslagen wiekenstel, dat ook nog eens van de mast kan losraken, met alle gevaar vandien. Daarover nadenkend kwam ik op het volgende idee. Het ontwikkelen van alternatieve windenergievoorziening in de vorm van slanke, verticaal draaiende turbines. Schoepenraderen die om een veel dunnere mast draaien. Deze hebben ondermeer de volgende voordelen: Opbouwen tegen veel lagere kosten. Veel minder imponerende en horizonvervuilende wieken. Veel meer masten op een kleiner grondoppervlak. In het klein zijn dit soort windmolens al lange tijd ontwikkeld en in gebruik. Waarom dan nu zoiets niet in het groot gaan uitvoeren?

Gabriël de Leeuw

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: