Nieuws/Wat U Zegt
1926992012
Wat U Zegt

’Druk op Marokko uitoefenen’

Wat weer het meeste opvalt bij de versoberde asielopvang van staatssecretaris Broekers-Knol is het feit dat het initiatief nog steeds bij de kansloze asielzoeker ligt, stelt Jan Pronk.

Door de versobering wil de staatssecretaris de komst van nieuwe gevallen voorkomen en wil ze een langer verblijf van deze asielzoekers ontmoedigen. Maar beide maatregelen zijn weer boterzacht en louter gebaseerd op whisfull thinking en dus niet op keiharde standpunten van mevrouw Broekers-Knol. Wanneer gaat zij eens in gesprek met Marokko en dwingt zij dit land om hun eigen onderdanen terug te nemen? Wat is daar moeilijk maar vooral ook onredelijk aan? Waarom altijd toch die terughoudendheid bij Nederlandse politici, deze landen laten ons gewoon barsten met hun vaak criminele asieltuig.

Jan Pronk, Beverwijk