Nieuws/Wat U Zegt
1928694118
Wat U Zegt

’Historie asielkwestie niet negeren’

Het vluchteling- en asielzoekers probleem van nu heeft bij veel Nederlanders de herinnering opgeroepen uit de jaren 70/80, toen vele duizenden Marokkanen en Turken hier met open armen werden ontvangen om simpele arbeid te verrichten, schrijft Cees Klerk.

Er werden woningen compleet ingericht aangeboden, het kon niet op. Aanpassingsproblemen in armere wijken van grote steden hebben heel lang geduurd. Er bestonden toen ook lange woning wachtlijsten. De werkloosheid was en is nog steeds het hoogst in die bevolkingsgroepen. Deze herinneringen leven nog steeds bij ouderen in onze samenleving. Tel daarbij op de tijdgeest van nu, groot woningtekort, milieu, armoede, overbevolking, toekomstonze-kerheid en je hebt de basis van de weerstand tegen nog meer migranten. Als je deze historie negeert en dus voorbijgaat aan wat er leeft in de samenleving, wordt het draagvlak waarop men straks moet regeren wel erg klein.

Cees Klerk, Weert