1935981
Wat U Zegt

’Grote grazers moeten weg’

De provincie Flevoland heeft besloten om de overgebleven grote grazers op de Oostvaardersplassen tot vijf mei bij te voeren, meldt Rob Koelewijn. Verzwakte dieren kunnen dan aansterken, en zich dan weer in grote getale voortplanten.

Die dieren kunnen de volgende winter dan weer de hongerdood sterven, en zo is de cirkel weer rond.

Het hele natuurbeleid daar is een fiasco, en Flevoland zou het natuurgebied anders moeten gaan beheren om zo in de toekomst het dierenleed te voorkomen.

De heckrunderen die uit het oosten van Duitsland komen, en de konikspaarden die uit Oost-Europa komen, moeten weer terug naar hun natuurlijke habitat.

Heckrunderen en konikspaarden zijn te zwaar voor het moerassige gebied, wat de Oostvaarderplassen is, ze vertrappen met hun gewicht het jonge groen stuk. De Nederlandse natuur is ongeschikt voor wilde koeien en paarden, anders hadden zij zich al lang in Nederland zelf gevestigd.

Als die uitheemse grazers uit de Oostvaardersplassen weg zijn, kan de natuur zichzelf weer herstellen.

De flora en fauna zullen dan floreren, en een gezond stuk Nederlandse natuur zal weer verijzen.

Rob Koelewijn, Lisse