Nieuws/Wat U Zegt
193788235
Wat U Zegt

Grote zorgen deelnemers over hoogte staatsschuld

UItslag Stelling: ’Rutte speelt voor Sint’

De overgrote meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag maakt zich zorgen over de uitgaven van het nieuwe kabinet. Als het zijn plannen doorzet, dan wordt de staatsschuld gigantisch groot, zo waarschuwde het Centraal Planbureau.

De staatsschuld dreigt in 2060 96 procent te worden van de inkomsten van het Rijk. Het kabinet wil dus twee keer zoveel uitgeven dan er binnenkomt. Nu bedraagt de staatsschuld slechts een kwart van dit bedrag. De meeste respondenten vinden dat het wel toegestaan is voor het Rijk om een schuld te hebben. Volgens een deelnemer is het heel simpel: ,,Het is net als een huishoudboekje. Geef je meer uit dan dat je hebt en kun je je schulden niet meer terugbetalen, dan kom je in de problemen.”

Een aanzienlijk bedrag gaat naar een stikstof- en een klimaatfonds. Bijna niemand van de stemmers vindt het een goed idee als Nederland hierin investeert. Een respondent merkt op: ,,Weggegooid geld.” Iemand anders zegt: ,,Als dat geld duurzaam besteed zou worden, dan zou ik vrede mee hebben.”

De meesten vinden dat het kabinet moet investeren in zorg en woningbouw. Een respondentvindt dat het geld niet naar zorg in het algemeen moet gaan. ,,Vooral naar de salarissen van de mensen op de werkvloer en niet naar besturen en directeuren.” Een ander betoogt dat investeren in zorg prioriteit moet zijn. ,,Als die hapert, dan moet de economie op slot. Dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien.”

Het klimaat staat bij de meesten op de allerlaatste plaats. Een enkeling suggereert fors te gaan investeren in defensie. ,,Voor je het weet staan de Russen bij ons voor de deur.” Weer een ander vindt dat het kabinet meer geld moet steken in het ’maatschappelijke middenveld’: ,,In het MKB en in de burger, met lastenverlichting en minder overheid.”

Het kabinet kreeg flinke kritiek te verduren op de begroting van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. De plannen zouden niet realistisch zijn. Bijna alle respondenten kunnen meegaan in deze gedachtegang. Desondanks gelooft bijna niemand dat Rutte en zijn kabinet luisteren naar deze adviezen.

De verwachting van iets meer dan de helft van de stemmers, is dat partijen in de Tweede Kamer gaan eisen dat het kabinet minder geld moet uitgeven. Een deelnemer oppert dat de Kamer vooral goed moet controleren op naar wie het geld gaat. ,,Geen geld steken in zinloze investeringen.” Iemand anders vult aan: ,,Onder de noemer duurzaamheid wordt er gesmeten met subsidies, terwijl er voor de mensen in Groningen geen geld genoeg is.” Een andere criticus voorspelt: ,,Met Jetten en Kaag op Klimaat en Financiën gaat er met geld gesmeten worden om ’links’ tevreden te houden.”

Op termijn verwachten veruit de meesten nieuwe bezuinigingen als al het geld is uitgegeven. Iemand merkt op: ,,Nu is geld nog goedkoop, maar dat geleende geld moet ooit worden terugbetaald. En als de rente oploopt, dan kun je verwachten dat er drastische bezuinigingen zullen aankomen.”

Driekwart maakt zich wel zorgen over de volgende generatie, die de rekening van Rutte IV doorgeschoven gaat krijgen. Een van hen stelt: „Ze hebben het over het doorgeven van de planeet aan kinderen. Wat ze later vooral krijgen is een enorme schuldenberg.” Een andere deelnemer die zich zorgen maakt foetert: ,,Het lijkt wel of Sinterklaas bezig is geweest met de begroting. Ik vraag me alleen af: wie gaat dit betalen?”