Nieuws/Wat U Zegt
1938401591
Wat U Zegt

Deelnemers: Wangedrag jeugd door falende opvoeding

Uitslag stelling: ’Stel ouders aansprakelijk’

Voor misdragingen en geweld op straat door minderjarige jongeren moeten hun ouders of voogden worden aangesproken door de autoriteiten. Eventuele schade moet op hen worden verhaald, vindt een overgrote meerderheid van de stellingdeelnemers.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes wil dat de schade die door autobranden in Den Haag is veroorzaakt rondom de jaarwisseling wordt verhaald op ouders als de daders minderjarig zijn. De meeste deelnemers (94 procent) zijn het met hem eens. Zo stelt een voorstander hiervan: „Uitgangspunt is dat de schade wordt verhaald op de daders. Als dat niet lukt op de persoon zelf vanwege minderjarigheid, dan is het logisch dat de ouders/voogden het aanspreekpunt zijn. En als zij het niet kunnen betalen, dan via inhouding op de kinderbijslag.”

De ergernis bij de deelnemers over misdragingen en geweld door jongeren op straat is ontzettend groot. En sommigen weten ook waar het aan ligt: „Waar begint dat wangedrag? Ouders moeten maar weer eens leren dat kinderen best gestraft mogen worden. Heel vroeger had je kwajongens. Nu zijn het criminelen. Waarom? Omdat ze als prinsjes en prinsesjes worden opgevoed. Mijn kind doet niks fout?!” En: „Ouders aansprakelijk stellen want het ligt voor een groot gedeelte aan de opvoeding.”

Meerdere respondenten vermoeden dat er op pedagogisch vlak veel mis gaat met tieners in achterstandswijken in grote steden. Niet voor niets zijn in deze buurten vaak jongerenwerkers aangesteld die jongeren aanspreken op hun gedrag en hen proberen te begeleiden. Toch ziet een meerderheid er geen heil in om meer geld uit te trekken voor dit jongerenwerk. De meesten zien liever dat ouders of voogden zich beter inzetten voor de opvoeding van hun kind(eren).

Eén van de manieren om te zorgen dat paps en mams zich meer bekommeren om hun kroost is om ouder(s), c.q. voogd(en), verantwoordelijk te maken voor schade die hun minderjarig(e) kind(eren) aanrichten. Daarnaast denken de meesten dat een hogere strafmaat voor vandalisme en andere vergrijpen meer vruchten zullen afwerpen vanwege het afschrikwekkend beeld ’lang in een cel’ te moeten zitten. Een taakstrafje moet taboe zijn bij een vonnis over het in brand steken van een auto door jongeren. De Haagse burgemeester Remkes denkt dat het in brand steken van auto’s rondom de jaarwisseling door jongeren in de hofstad deels te wijten is aan de lage straffen voor zo’n vergrijp.

Slechts een klein deel van de deelnemers (vijf procent) meent dat een maatregel zoals schade verhalen op ouders voor wangedrag van hun kroost een dode letter is. Zo stelt één van hen: „Ouders kun je niet aansprakelijk stellen voor schade die hun kinderen veroorzaken. De meeste ouders van dit soort kinderen leven vaak van het minimum, dus dat zet geen zoden aan de dijk.” Maar velen zien juist het korten op de - of schrappen van de kinderbijslag als stok achter de deur om ouders of voogden bij de les te houden. Er moet namelijk wel iets gebeuren want velen maken zich zorgen over de toenemende onveiligheid in de openbare ruimte. Naast de berichten over vandalisme en vernielingen, grijpen vooral de vele steekincidenten onder - en door jongeren menigeen aan. En dat gebeurt niet alleen in de grote steden.