Nieuws/Wat U Zegt
1939238554
Wat U Zegt

’Permanente bewoning vakantiehuis toestaan’

Vanwege het nijpend tekort aan woningen vooral voor mensen aan de onderkant van de samenleving, zoals jonge gezinnen en starters, zou men een verwoede poging van de regering maar vooral van gemeenteraden mogen verwachten om dit tij te doen keren, stelt Paul Banning.

Juist bij hen ligt er op dit moment de grote uitdaging om af te rekenen met een sterk verouderde wetgeving en alle deuren open te zetten om zoveel mogelijk burgers die dreigen door het woningtekort in de knel te zitten, vooruit te helpen.

Zo ziet men overal in den lande beweging om eindelijk het arsenaal van duizenden vakantiewoningen een vergunning tot permanente bewoning te verlenen. Dat zal ook de opwaartse prijsdruk op de woningmarkt doen afnemen.

Geheel voor de hand liggend verdient het ook om heel kritisch naar de ooit ambtelijk vastgelegde landelijke gebiedsindeling te kijken. Van de zotte dat woningen in parken met het verkeerde stempeltje als zijnde recreatief buiten elke nieuwe regeling zouden vallen.

Zij blijken achteraf ten onrechte als recreatief ingedeeld en blijven door die verouderde wetgeving aan de woningmarkt onttrokken. Door een kleine wijziging met een simpele pennenstreek zou de wetgeving tot permanent verblijf nog meer woningzoekenden vooruit helpen.

Moet dan eerst het staatsnoodrecht van stal gehaald worden voor zo iets simpels als het ruimen van enkele twijfelachtige bureaucratische hindernissen? Een maatschappij die gaarne duizenden asielzoekers met voorrang een woning verschaft moet zich feitelijk schamen door nu zoveel eigen landgenoten de toegang tot de woningmarkt te ontzeggen.

Paul Banning