Nieuws/Wat U Zegt
1939238554
Wat U Zegt

Premium

Het beste van De Telegraaf

’Permanente bewoning vakantiehuis toestaan’

Vanwege het nijpend tekort aan woningen vooral voor mensen aan de onderkant van de samenleving, zoals jonge gezinnen en starters, zou men een verwoede poging van de regering maar vooral van gemeenteraden mogen verwachten om dit tij te doen keren, stelt Paul Banning.

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF