Wat U Zegt/De Kwestie
1944035564
De Kwestie
De Kwestie: Miljardeninvestering

’Geld lenen? We zijn Griekenland niet’

Het overheidsplan om – nu de rente laag is – met geleende miljarden diverse projecten op te starten, valt maar bij weinig lezers in goede aarde. Geld is nooit gratis, zo weten de reageerders op de Kwestie van vandaag. Het moet namelijk altijd nog worden terugbetaald, ’want wij zijn Griekenland niet’.

Daar heeft econoom Bas Jacobs zich toch verkeken op de spaarzaamheid van de Telegraaflezer, toen hij zich in zijn verhaal verheugde over een kabinet dat ’eindelijk eens brak met die boekhoudersmentaliteit’ en vooruit blikte op de mogelijkheden om de welvaart te verhogen.

"Ruding dateert nog uit een periode dat Nederland fatsoenlijk werd bestuurd"

Teenentander zegt daarover: „Het ontgaat deze mijnheer dat het niet gaat om welvaart, maar om welzijn. Het zou een zegen zijn voor de wereld als economen iets nuttiger gingen doen dan oreren over hoe het moet.”

Dan heeft oud-minister van Financiën Onno Ruding meer navolgers, als hij pleit voor spaarzaamheid en verstandig investeren. Maarten Hoogvliet weet wel waarom: „Ruding dateert nog uit een periode dat Nederland fatsoenlijk werd bestuurd. Bovendien is hij een ervaren deskundige op financieel gebied, vergeleken waarbij de laatste en huidige ministers van Financiën in Nederland een kleuterklas zijn. Ruding heeft groot gelijk!”

Dat vindt Zienswijze ook: „Grote projecten? Daar is de overheid niet goed in. De aannemerij kent de overheid en weet alle trucjes om extra geld los te peuteren. Stilleggen, zichzelf failliet laten gaan, fouten in tekeningen en berekeningen vóór zich houden tot bijna de oplevering zodat zij alleen de oplossing hebben (voor drie keer de prijs) om er een paar te noemen.” En dat bij een overheid die ons steeds voorhoudt: „Geld lenen kost geld.”

Dijken

GJU ziet wél kansen: „Investeren met ’leenmiljarden’ is een goede zaak, mits - en daar draait alles om - het geld wordt besteed aan ’infrastructurele projecten’ die nu toch al in de pijplijn zitten, maar waarvoor geen geld is of waarvoor men nog geld tekort komt. En daarmee bedoel ik dus niet megalomane projecten als een luchthaven in zee of een magneettrein van Groningen naar Amsterdam, maar wel dijken, bruggen, waterwegen, havens, spoor, metro, wegen, woningbouw, hoogwaardig technisch onderwijs, etcetera. Daar doe je ook kennis mee op. Immers: dijken bouwen leer je het beste door dijken te bouwen!”

"Investeren in harde infrastructuur is zinvol"

Maar, zegt Klaas the Boss daarop: „Wat schiet de gewone doodnormale, hardwerkende, belastingbetalende Nederlander hiermee op?”

Daar heeft GJU ook wel een antwoord op: „Die infra-projecten leveren besparingen op door minder WW-uitkeringen en dergelijke. Door die continuïteit kunnen werkgevers bovendien veel meer personeel in vaste dienst nemen.”

Lelylijn

Wilfried_jellema vindt ook dat er geïnvesteerd moet worden. „De besteding is echter een heikel punt. De linkse populatie ziet vooral kansen in het investeren in zachte sectoren, die geen enkele bijdrage leveren in het verbeteren van de economische structuur. Investeren in harde infrastructuur is zinvol, om bijvoorbeeld de gigantische druk op de Randstad te kunnen verminderen. Het bedrijfsleven smacht naar betaalbare bedrijfsterreinen en voldoende geschoold personeel. In de Randstad is dat niet meer voorhanden. Verbindingen naar het achterland zijn cruciale investeringen die Nederland concurrerend maken. Denk aan de Lelylijn, waardoor Noord-Nederland een centrale positie kan innemen tussen de grootste havenbekkens van Europa. Zowaar een enorm concurrentie- en vestigingsvoordeel voor het bedrijfsleven.”

Als het dan toch gaat gebeuren, zegt Xfu567, dat moeten die investeringen vooral ten goede komen aan de minima. „De miljarden moeten geïnvesteerd worden in sociale huurwoningen!”

"De jongere generatie hoeft deze schuld weer niet af te lossen, maar hun kinderen wel"

Behalve de minima is er nog een groep die wel een steuntje kan gebruiken: de gepensioneerden. Gorilla: „Kunnen zij eerst even die circa 15 miljard plus rente terugstorten wat er uit de pensioenfondsen is gehaald?”

Daarmee zijn de ’leenlustigen’ wel zo’n beetje aan het woord geweest, want ze verkeren wel in de minderheid. P_kloppers: „50 miljard lenen klinkt links als muziek in de oren.” We gaan er maar even vanuit dat P_kloppers zichzelf niet links vindt…

Onbetaalbaar

Absurdo begrijpt de ommezwaai van het kabinet niet: „Wat riep de VVD een paar jaar terug? We moeten bezuinigen, want we willen onze kinderen en kleinkinderen niet met een onbetaalbare staatsschuld opzadelen. En wat zijn ze nu van plan? De jongere generatie hoeft deze schuld weer niet af te lossen, maar hun kinderen wel.”

Want, zo rekent Van_Zyp ons voor: „Zelfs bij 0% rente lenen ze 50 miljard en voor zover ik vroeger bij economielessen heb opgelet - en heer Ruding zegt het ook – moeten ze die toch wel een keer terugbetalen, naast de afgeronde 500 miljard staatsschuld die we nog moeten aflossen met z’n allen.”

"Wel zo handig om even te vertellen hoe snel dit moet worden afgelost"

Johan_bottema heeft het zich ook beziggehouden met de aflossing: „Wel zo handig om even te vertellen hoe snel dit moet worden afgelost. Bijvoorbeeld: een lening van 50 miljard over 15 jaar looptijd moet wel 3.3 miljard per jaar terugschuiven. Uiteindelijk betalen we dit natuurlijk wel.”

Overschot

En het laatste woord is vandaag voor B_Boxemrek, die zich afvraagt of het allemaal wel nodig is: „Ik begreep dat er een begrotingsoverschot was van 11 miljard, dus waarom zou er dan geleend moeten worden?”

De Kwestie: MiljardeninvesteringLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover