Nieuws/Wat U Zegt
1948161793
Wat U Zegt

’Franse belangen prevaleren in EU’

De eis om het pulsvissen te verbieden teneinde de eigen, verouderde visserij te beschermen kwam uit Frankrijk, denkt R.F. Meihuizen.

En dat dat land lange armen binnen de EU heeft is genoegzaam bekend. Dit wordt eens te meer bewezen door de uitspraak van het Europese Hof dat zonder de feiten in ogenschouw te nemen, op puur formele gronden de Nederlandse visserij in deze in het ongelijk stelt. En je kunt er vergif op innemen dat, wanneer de Fransen op termijn (en dan uiteraard zwaar gesubsidieerd door Brussel) overstappen op deze moderne en milieuvriendelijke vorm van visvangst, ze geen strobreed in de weg wordt gelegd.

R.F. Meihuizen, Driebergen