Nieuws/Wat U Zegt
1959359
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Laserwapen leger gevaarlijk’

Lezer Ron van den Hurk is niet blij met een laserwapen voor het leger. Deze lasers zijn in staat om hard staal door te snijden. En als dat mogelijk is, dan is het zeker mogelijk om er een menigte mensen mee te vernietigen.

De gedachte over een laserwapen stamt al uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Het enige probleem was toen de benodigde energie. Er kwamen toen ook nog een aantal positieve zaken uit voort zoals radar, magnetronoven en medische toepasingen. Waar we nu mee bezig zijn staat op het zelfde niveau als gifgas. Het kan snel beschikbaar zijn voor strijdkrachten van velerlei origine. Er is weinig fantasie voor nodig om de gevolgen te kunnen overzien.

Ron van den Hurk, Best