Nieuws/Wat U Zegt
1962826945
Wat U Zegt

Meerderheid lezers wil invoering van kattenbelasting

Uitslag Stelling: ’Te veel loslopende katten’

De huiskat hoort binnen te blijven, stelt 56% van de stellingdeelnemers. Dat loslopende katten de natuur zouden bedreigen door diersoorten uit te roeien is overigens niet de grootste zorg. „Ze doen overal hun behoefte, behalve in de tuin van hun eigenaar.”

Volgens de Europese regels voor natuurbescherming zou het verboden moeten zijn om de huiskat vrij buiten te laten rondlopen, stellen juristen aan de Tilburg Universiteit. Volgens dit onderzoek zouden katten als ‘grootste uitroeiers van diersoorten’ namelijk een bedreiging vormen voor de natuur.

Hoewel een enkeling deze bedreiging serieus neemt „omdat ze inderdaad veel vogeltjes vangen en de vogelstand al erg onder druk staat”, maakt het gros van de respondenten zich vooral druk om zijn eigen tuin. „Ze poepen in je tuin en houden je 's nachts wakker met hun gejank”, reageert iemand. „Mijn hond komt toch ook niet in de tuin van de buren?” Velen onderschrijven dit en pleiten dan ook voor het invoeren van kattenbelasting. „Net als hondeneigenaren moeten ook katteneigenaren gewoon extra belasting betalen. Verder moeten ze de uitwerpselen van hun kat opruimen en hem aan een riempje uitlaten”.

Deze stemmer gaat iets verder dan de tuin: „Er dient zeker een belasting voor katten te komen, zij vervuilen de natuur met stikstofuitstoot en ze hoeven niets te betalen.” Naast burenoverlast vreest men voor de ziektes die katten kunnen verspreiden „Door de uitwerpselen van katten in zandbakken kunnen kinderen maar ook volwassenen ernstig ziek worden”, weet iemand. Zestig procent zou zelfs graag een castratie- en sterilisatieplicht voor alle katten in Nederland zien, zoals de PvdA bepleit.

Toch zijn voor- en tegenstemmers het erover eens dat een verbod op vrij rondlopende katten wel erg moeilijk te handhaven is. „Wie gaat dat handhaven”, vraagt iemand zich af. Daarbij is het volgens velen tegennatuurlijk en niet zo makkelijk om katten, bekend als eigenzinnige dieren, binnen te houden: „Een kat wil naar buiten of wij dat nu leuk vinden of niet”. „We hebben onze mond vol van dierenwelzijn en dan willen we katten gaan binnenhouden?” Een ander vreest voor de gezondheid van zijn huisdier: “Mijn kat moet naar buiten, anders wordt hij te dik door al dat slapen en eten.”

Menig kattenliefhebber wijst op de functie van de kat op straat: „Als niemand zijn kat buiten zou mogen laten dan zouden we een overlast krijgen aan ratten en muizen. Gif mogen we niet meer gebruiken...” „Katten houden de knaagdieren onder de duim. Dit moet omdat we de natuurlijke vijanden van de knaagdieren allang gedecimeerd hebben.”

Volgens de groep tegenstemmers hoort de kat wel degelijk thuis in de natuur en moeten wij ons vooral niet bemoeien met al of niet verjaagde diersoorten door het toedoen van de kat. „Dit wordt vanzelf geregeld”, zegt iemand. „Zwakke vogeltjes worden gepakt. Bij ons zijn er minstens vijf katten in de tuin en toch hebben we mussen, mezen, de bonte specht, eksters en kraaien. Het probleem ligt heel ergens anders. Denk hierbij aan maaien tijdens het broedseizoen. Daarbij worden vogels en insecten massaal uit de lucht gemept door windmolens.” Iemand komt met een tussenoplossing: „Misschien kunnen we onze katten in ieder geval binnenhouden in de broedperiode (voorjaar), tuin- en weidevogels zijn dan erg kwetsbaar”.