Nieuws/Wat U Zegt
1964443754
Wat U Zegt

’Uitleg deskundigen niet voor iedereen helder’

In de leefomgeving van Henk Mulder wonen veel oudere mensen. Hij is bang dat de onrust bij deze mensen door voor hen onduidelijke termen als ’lockdown’ alleen maar toeneemt.

Ouderen kijken naar de tv en horen deskundigen praten over een totale ‘lockdown’ en meer van dit soort, voor hen onbegrijpelijke, prietpraterij. Vaak hebben die mensen geen computer en kunnen ook niets nazoeken.

Het is inderdaad een surrealistische dan wel illusionistische periode waarin we hebben te maken met een onzichtbare vijand, met de naam coronavirus. Die mensen vragen, voor zover ze daarvoor nog de kans krijgen, aan anderen wat een ‘lockdown’ is en of ze nog wel boodschappen mogen doen. Door het verspreiden van onduidelijk kretologie neemt de onrust alleen maar toe.

In de overtuiging dat alle deskundigen proberen hun uiterste best te doen, wil ik vragen om heldere, voor iedereen begrijpelijke, informatie waarvoor volgens mij geen lockdown bestaat.

Henk Mulder, Zwolle