Nieuws/Wat U Zegt
1970898
Wat U Zegt

’Plan Van Geel verstandig’

Eindelijk zullen de dieren in de Oostvaardersplassen een beter leven krijgen, denkt Gerrit Broeren. Ondanks het feit dat er veel grazers afgevoerd moeten worden, is het plan Van Geel verstandig.

De Dierenpartij echter is tegen en ziet liever dat door hongersnood en vermagering de grote grazers vanzelf dood zullen gaan. Deze partij is haar naam niet waardig. Het is bekend dat ook op de Hoge Veluwe en in de Hollandse Waterleidingduinen het aantal herten regelmatig op peil wordt gehouden door afschot. Hopelijk besluit Staatsbosbeheer dit ook toe te passen in de Oostvaardersplassen.

Gerrit Broeren, Baarn