Nieuws/Wat U Zegt
1972504
Wat U Zegt

Brief van de dag

Voorstel Van Geel goed voor grazers

Eindelijk zullen de dieren in de Oostvaardersplassen een beter leven krijgen, denkt Gerrit Broeren. Ondanks het feit dat er veel grote grazers afgevoerd moeten worden, is het voorstel van Van Geel verstandig.

De Dierenpartij echter, ziet liever dat door hongersnood en vermagering de dieren vanzelf dood zullen gaan. Deze partij is haar naam niet waardig. Het is bekend dat ook op de Hoge Veluwe en in de Noord Hollandse Waterleidingduinen het aantal herten regelmatig op peil wordt gehouden door afschot. Mogelijk besluit Staatsbosbeheer dit ook toe te passen in de Oostvaardersplassen. Een hoopvol besluit voor een goed faunabeheer in de Oostvaardersplassen.

Gerrit Broeren,

Baarn