Nieuws/Wat U Zegt
1975014951
Wat U Zegt

’Time-out plek verkeerd signaal’

FW Kauffmann vindt de maatregel van staatssecretaris Broekers-Knol om overlastgevende asielzoekers voortaan een time-out te geven ontzettend naïef en misplaatst.

De overlastgever krijgt dan minimale voorzieningen, maar wordt nog wel voorzien van opvang en de belangrijkste levensbehoeften en het COA gaat zorgen dat elk asielzoekerscentrum een time-out plek krijgt.

De echte overlast van asielzoekers komt echter voornamelijk op het conto van de zg. ’veiligelanders’ die zich met name in de omliggende stads- en dorpskernen opzettelijk laten gelden door middel van agressie, intimidatie, diefstal en geweld in de wetenschap dat hen nagenoeg geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Het creëren van een time-out ruimte om overlast van deze groep aan te pakken is zo onthutsend naïef en misplaatst dat het wellicht beter is dat mevrouw Broekers-Knol en haar totaal vervreemde ambtenaren zelf eens een langdurige time-out ondergaan en zich gaan realiseren op welke schromelijke wijze ze te kort schieten in hun functioneren.

FW Kauffmann, Cranendonck