Nieuws/Wat U Zegt
1979871043
Wat U Zegt

’IS’ers zijn landverraders’

Toen ik in 1955 in militaire dienst kwam werd ons ingeprent dat het absoluut verboden was ooit bij een vreemde buitenlandse krijgsmacht in dienst te treden, stelt H. Vroemen.

De IS-vrouwen en hun aanhang hebben dat toch wél gedaan en zullen daarvan dan ook zélf de consequenties moeten dragen. Ze moeten niet nu het verkeerd is uitgepakt met smoesjes en grove leugens gauw proberen terug te komen. Wij als fatsoenlijke burgers draaien nu op voor dat verwerpelijke gedrag. Geen cent meer aan die landverraders besteden.

H. Vroemen