Wat U Zegt/Lezerbrieven
1985257016
Lezerbrieven

’Fietsen wordt veiliger door de regels te handhaven’

Als spookrijden op de fiets zou worden aangepakt, zou dat de verkeersveiligheid enorm ten goede komen.

Als spookrijden op de fiets zou worden aangepakt, zou dat de verkeersveiligheid enorm ten goede komen.

Als we stoppen met het maken van nieuwe regels en starten met het handhaven ervan, dan wordt fietsen vanzelf veiliger, betoogt J. van den Berg.

Als spookrijden op de fiets zou worden aangepakt, zou dat de verkeersveiligheid enorm ten goede komen.

Als spookrijden op de fiets zou worden aangepakt, zou dat de verkeersveiligheid enorm ten goede komen.

„Blijkens een bericht in De Telegraaf van dinsdag wil de Fietsersbond een enquête organiseren om met de resultaten daarvan de gemeenten te helpen fietsen veiliger te maken. Die moeite kunnen de Fietsersbond en de gemeenten zich besparen. Alles wat nodig is, is dat de gemeenten de talrijke boa's, stadswachters, handhavers et cetera inzetten om appende, bellende, op het trottoir rijdende, door rood fietsende en vooral spookrijdende fietsers te bekeuren. Met name spookrijden staat nog steeds in de boeken als een van de zwaarste verkeersmisdrijven - ik heb daar evenwel onbegrijpelijkerwijs nog nooit een fietser voor bekeurd zien worden.

Voeg daarbij het aanpakken van het al dan niet opzettelijk zonder licht rijden - belangrijk nu de herfst invalt - en het effect op de verkeersveiligheid zal enorm zijn. Dat zal de Fietsersbond echter niet willen horen, want in hun ogen zijn fietsers heilig en onschendbaar, ondanks de dwaasheden die ze uithalen.

J. van den Berg, Haastrecht