Wat U Zegt/De Kwestie
1985282804
De Kwestie
De Kwestie: Polarisatie

De Kwestie: ’Ik laat me geen racisme aanpraten!’

Wie wil praten over racisme en discriminatie krijgt daarvoor alle ruimte en een luisterend oor van (bijna) iedereen. Maar begin het gesprek niet met de mededeling dat ’de Nederlander’ een racist is, want dan is het gesprek snel afgelopen.

De reageerders op De Kwestie zijn niet blind voor de moeilijkheden in de maatschappij. Er ís ongelijkheid, er wordt heus gekeken naar naam en afkomst en er zijn mensen die niks van ’de buitenlander’ moeten hebben. Maar die vormen naar de mening van de bezoeker van Telegraaf.nl een kleine minderheid, zoals bijvoorbeeld verwoord door Tinus Grijpstuiver: „Nu wordt elke Nederlander weggezet als racistisch, terwijl dat misschien maar 1% is. Op deze manier ga je wel uitlokken dat die 1% gaat groeien. Kijk goed uit waar jullie mee bezig zijn.”

Ruud Gullits oproep om je ’in te leven in de wereld van de ander’ valt niet in goede aarde, want dat moet toch echt van twee kanten komen, zegt Zippo: „Waar geef jij (Gullit, red.) nou aan dat het twee kanten op werkt? Het is wederom eenrichtingsverkeer. Jij vindt dat wíj ons moeten inleven. Nergens wordt vermeld wát we al doen. En hóe de ander daarmee omgaat. En dat mag ook wel even geanalyseerd worden bij de Rupsjes Nooitgenoeg. Er is nauwelijks sprake van achterstelling... er is aan de andere kant vooral sprake van jaloezie. Hetzelfde willen, zonder er moeite voor te doen. Dat is waar de schoen wringt. De inzet ontbreekt. Men wil snel en makkelijk geld krijgen. En zó werkt het niet. Maar dat kan blijkbaar niet gezegd worden. En ik ben klaar met de klagers.”

Bubbel

Duidelijke taal, die wellicht door Gullit niet wordt gehoord, zo vermoedt Realist1966: „U zit in een voetbalbubbel, daar kan ik niet over oordelen. Verder zie ik overal kleur: bij de gemeentes, in de winkels, in het verenigingsleven en inmiddels ook wat meer in het vrijwilligerswerk. Het heeft gewoon wat tijd nodig en het duurt soms ook even voordat vacatures vrijkomen. Daarnaast wordt ervaring op prijs gesteld (iedereen, ook blanke Jan-met-de-pet, moet bij voorkeur aantonen wat in de mars te hebben) en dat duurt even om op te doen. Heb je echt wat te bieden, dan komt dat er wel uit. Veranderingen hebben tijd nodig. Wat goed is, komt vanzelf. Het gezeur dat je racist bent als je blank bent geboren, helpt in elk geval niet. Ik heb dan al bij voorbaat geen zin meer in een gesprek en houd me liever bezig met zinvoller zaken.”

Ook de oproep om te blijven praten, zoals gedaan door filmmaker Martin Koolhoven, valt niet bij iedereen goed. MarLou is er klaar mee: „Blijven praten? Het is ook weleens mooi geweest. Laten cijfers en statistieken voor de verandering maar eens (gepubliceerd) ’spreken’. Laat maar eens het verloop van gemiddelde allochtone jeugd zien qua scholing, opvoeding en inzet. Dan wordt meteen het antwoord gegeven over maatschappelijke kansen, ’discriminatie’ bij sollicitaties en dergelijke. Misplaatste trots, carrière maken in zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, niet weten wat ’respect’ écht inhoudt. Blijven praten? Praat dáár dan maar eens over.”

Zwarte Piet

De vraag is of het nog goed gaat komen en zo ja, hoe dan? Daarover is weinig optimisme. 1234Ruud denkt dat we vooral geduld moeten oefenen: „Komt het nog goed? De eerste decennia nog niet waarschijnlijk. Maar ooit zal het wel goed komen.” Daarmee is deze reageerder niet eens de meest pessimistische. Educonsxm ziet het in ieder geval niet meer zitten: „Goed komen doet het niet meer. Zwarte Piet is een voorbeeld: volwassen mensen die een kinderfeest verstoren en zo onze kleine mensjes in verwarring brengen. Jongens en meisjes die apart worden gehouden vanwege geloof, de media die hiervan smullen en de zogenaamde sterren die het allemaal wel begrijpen en op dit wangedrag meeliften. Humor wordt in de ban gedaan, cabaret kan niet meer. Beter worden? Nee, ik ben blij dat ik geen 25 meer ben.”

"Zolang autochtone Nederlanders voelen dat hun cultuur en hun geschiedenis ondergeschikt worden aan die van nieuwkomers en schreeuwers, gaan we elkaar niet vinden."

Ook Lindhout, boven de 80 en dus alles al gezien, wordt er somber van: „Ik vrees met grote vreze dat het niet meer goedkomt. Het woord tweespalt is erop van toepassing, als ’vijfspalt’ zou bestaan, dan hebben we dat. Niemand is het met iemand eens. De tranen lopen je toch over de wangen dat Zwarte Piet niet meer mag? Master bedroom mag niet meer, wie verzint nu zoiets? Mijn Nederland, mijn Nederland, is niet meer van mij (ons).” En Janvan75 verzucht: „Dit komt nooit meer goed, mijn Suri-buren zijn na 30 jaar opeens zwart...”

Marinka2019 kreeg veel ’respects’ voor haar reactie: „Het komt, denk ik niet, goed met onze samenleving, omdat de politiek de problemen niet durft te benoemen. Vrouwen komen niet in topfuncties, omdat ze niet zo duidelijk voor hun carrière kiezen als mannen dat doen. Ze kiezen voor deeltijdwerk en halen de kinderen voor 18:00 uur van de dagopvang. Geen tijd dus om een hapje te gaan eten met die grote klant, of netwerkpartner. Ik heb nooit kansen niet gekregen omdat ik een vrouw ben. Op Twitter lees je dat veel mensen van kleur met mooie carrières zich juist door de eigen (allochtone) omgeving tegengehouden voelen, het verwijt krijgen iets te willen zijn wat ze niet zijn. Homohaat komt vaak van (jonge) Noord-Afrikaanse jongens. Anti-semitisme komt vaak uit salafistische hoek. Een Akwasi die zijn stam verdedigt met een soort van ’wir haben es nicht gewusst’-verdediging herinnert autochtone Nederlanders aan een pijnlijke periode in onze recente geschiedenis en helpt niet de kloof te overbruggen. Zolang we dit niet mogen zeggen, groeit het onderlinge wantrouwen. Zolang autochtone Nederlanders voelen dat hun cultuur en hun geschiedenis ondergeschikt worden aan die van nieuwkomers en schreeuwers, gaan we elkaar niet vinden. Nederlanders zijn laf en laks, maar er komt een moment dat er verzet komt. En dan verwacht ik grote raciale problemen.”

„Het sentiment is bij veel mensen tot een kookpunt gekomen. Er is angst voor een burgeroorlog, de samenleving raakt op drift”, zegt Telegraafverslaggever Wierd Duk in zijn nieuwste podcast.

Biologie

Reageerder Clarise de la Vérite ziet racisme vooral als een natuurlijk fenomeen: „Stop 100 piepkuikens bij elkaar. Als er één bruine tussen zit dan zullen de gele piepkuikens de bruine dood pikken. Bij de mens geldt dat ook. Alles wat anders is, wordt als gevaarlijk gezien. Iemand met een andere huidskleur of een bril/beugel/handicap zal gepest worden. De kunst is om je daartegen te weren. Stop een blanke tussen tien zwarten en de blanke zal het onderspit delven. Andersom hetzelfde. Biologie zorgt ervoor dat we onze gelijken opzoeken. Dat is overal ter wereld zo. Zowel bij mens als dier. Racisme is iets anders. Dat is opzettelijk iemand kwetsen. We zitten met teveel mensen op elkaar en uiten onze ontevredenheid in het leven op hen die anders zijn. Omdat de mens meer hersenen heeft dan de kip zijn we in staat tot medeleven, inzicht en begrip. Probeer het eens en dan merk je dat het leven best leuk kan zijn.”

"Laat ’t gaan, focus op werk. Als mijn kennissen dat kunnen, dan kan iedereen dat."

En ook Pieter1001 ziet nog wel licht: „We leven in een multiculturele samenleving, waar overigens de autochtone bevolking geen stem in heeft gehad. Dat zo’n samenleving spanningen met zich meebrengt weten we van reeds bestaande samenlevingen. Vele nieuwkomers hebben (nog) niet de waarden en normen die in Nederland gelden, in de praktijk blijkt dan dat de hele doelgroep hierop negatief wordt aangesproken en dat werkt weer polarisatie in de hand. Landen van herkomst claimen dat het onderdanen zijn, wat weer irritatie geeft en als ook nog ’vrijheid van meningsuiting’ mee gaat spelen dan hebben we een explosieve substantie. Hoe nu verder? Als het even tegenzit wil dat niet zeggen dat het gelijk racistisch is. Mijns inziens moeten we allemaal water bij de wijn doen, kleine pijnpunten wegnemen en niet overal het uiterste uit willen halen. Blijf met elkaar in contact en kijk kritisch naar je eigen omgeving en meld zaken die niet goed gaan.”

Werken

Peter de Goede wil daar nog iets aan toevoegen: „Het komt pas goed als we niet alle kleine groepen schreeuwers hun zin blijven geven. Het zijn maar groepjes van een paar duizend man met daartussen zoals altijd de raddraaiers van Antifa.”

Partijtje legt daarbij ook een verantwoordelijkheid bij de media: „Het komt zeker goed met onze samenleving. Belangrijk is dat de media zich gedeisd houden. Stop met zoeken van spijkers op laag water.”

Goed, nog een positief verhaal dan? Komt-ie, van Stork_A: „Ik heb verschillende mensen in mijn kennissenkring met een donkere huidskleur. Zij hebben geen tijd voor deze discussies, want zij zijn werkzaam als lasser of werken als automonteur en werken nog eens spijkerhard ook! Ze halen hun schouders op over deze discussie. Een van de jongens zei: „Man het is een eeuw geleden, waar gaat ’t over? Laat ’t rusten en ga aan het werk.” En ze doen het trouwens nog eens veel beter dan ik! Kansen zijn er dus wel degelijk. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die het te druk hebben voor dit soort discussies, waarbij het verleden tot bijna aan de tijd van de dino’s teruggehaald word. Laat ’t gaan, focus op werk. Als mijn kennissen dat kunnen, dan kan iedereen dat.”

Verwijten

Ponny46 ziet ook geen enorm probleem: „Racisme komt misschien incidenteel voor in NL. Nederlanders zijn een verdraagzaam en sociaal volk dat voor de hele wereld zorgt. Sinds de komst van ruim 200 verschillende nationaliteiten waarvan velen niet willen integreren, de taal niet willen leren of werken, et cetera, word ik als alleenstaande blanke oudere vrouw gediscrimineerd en racistisch bejegend. De realiteit moet niet omgedraaid worden. Zal wel politiek correct zijn.”

Politiek correct? Misschien, maar we moeten wel ophouden met elkaar verwijten maken. Of zoals Teenentander het uitdrukt: „Ook door meneer Gullit en zijn commissie Mijnals laat ik me geen racisme aanpraten.”

Een laatste goede raad dan? Die komt deze week van Mar08: „Er is een gezegde ’geen oude koeien uit de sloot halen’. Kijk vooruit naar de toekomst, niet achteruit naar het verleden.”

De Kwestie: PolarisatieLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover