1986489
Wat U Zegt

Brievencompetitie

’Vertrekcijfers kloppen niet’

De departementale Dienst Terugkeer en Vertrek heeft bekendgemaakt, dat vorig jaar 15.000 van de 20.000 asielzoekers het land hebben verlaten. Dat lijkt me wel een geflatteerd cijfer.

Een uitgeprocedeerde asielzoeker zonder papieren kan niet terug naar het eigen land. En asielzoekers hebben in het algemeen geen reispapieren waaruit blijkt wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Ze liegen vaak over hun identiteit en ook nationaliteit. Het wordt allemaal bemoeilijkt, omdat asielzoekers over het algemeen niet meewerken aan hun uitzetting. Ook sommige thuislanden werken niet bepaald mee om asielzoekers terug te nemen. Ze gaan ook niet lijdzaam afwachten totdat het tijdstip van vertrek eraan komt of ze in vreemdelingenbewaring worden gesteld en verdwijnen in de illegaliteit. Die grote groep van personen wordt administratief afgewerkt als zijnde 'met onbekende bestemming vertrokken' en worden meegeteld als zijnde vertrokken.

Jan Muijs, Tilburg