1986543
Wat U Zegt

’Zware criminelen niet eerder vrij’

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft een wetsvoorstel ingediend, waarbij gedetineerden met een gevangenisstraf van minimaal 6 jaar niet automatisch meer voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld na het uitzitten van twee derde van hun straf. Frans Boomer wil dat zware criminelen hun hele straf uitzitten.

Indien ze zich tijdens hun gehele detentie voorbeeldig hebben gedragen als modelgevangenen en er verder geen bezwaren zijn, krijgen ze maximaal een periode van 2 jaar van voorwaardelijke invrijheidsstelling om te re-integreren in de samenleving. Het gaat hier vaak om gedetineerden, die zware delicten hebben gepleegd, waarin verkrachting, moord en doodslag een rol hebben gespeeld.

Vooral voor de groep gedetineerden, die verantwoordelijk is voor gruwelijke daden die mensen ernstig beschadigd hebben of waarbij levens zijn verwoest, zou een uitzondering gemaakt moeten worden en deze zouden de volledige straf moeten uitzitten.

En wel omdat zij hun slachtoffers en nabestaanden hebben opgezadeld met ernstige trauma's en een levenslang gevoel van verlies van een dierbaar familielid. Dus geen pardon voor verkrachters en moordenaars.

Frans Boomer, Nieuwegein