1998978
Wat U Zegt

’Waardigheid herdenking aangetast’

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei had zich beter kunnen beperken tot haar kernzaken en kerntaken, namelijk het herdenken van de slachtoffers van WOII, betoogt R. S. van den Berg.

De ongebreidelde, bijna fobische manifestatiedrang van het Nationaal Comité 4 en 5 mei (met name in de periode voordat het huidige bestuur aantrad) om de scope van het herdenken uit te breiden over zoveel mogelijk groeperingen en slachtoffers, heeft slechts geleid tot vervaging, de waardigheid aangetast en het herdenkingsgehalte sterk gereduceerd.

Door haar beleid heeft voornoemd Comité de weg gebaand voor lieden die het laatste beetje waardigheid aan deze herdenking willen ontnemen en die in hun eigen bekrompen gedachtewereld anderen willen beletten die speciale 2 minuten op gepaste wijze te beleven.

We zijn overgeleverd aan de terreur van minderheden, die op oneigenlijke wijze en als ongeleide projectielen aandacht vragen voor door hen vastgestelde misstanden, maar dat rechtvaardigt hun gedrag geenszins.

Als het Nationaal Comité 4 en 5 mei zich had beperkt tot haar kernzaken en kerntaken, namelijk het herdenken van de slachtoffers van WO II (de naam van het Comité zegt voldoende), dan zouden we ook gevrijwaard zijn gebleven van het herdenken van de Nederlandse slachtoffers van de Korea-oorlog waar vele Nederlandse oud-SS’ers als militair aan deelnamen, mensen met bloed aan hun handen, met de belofte destijds van de Nederlandse overheid dat zij hun Nederlandse Staatsburgerschap terug zouden krijgen, dat hen met het oog op hun dubieuze rol tijdens WO II was ontnomen.

Verzetsstrijders, Joodse slachtoffers en andere burgerslachtoffers, worden dus tegelijk met hun beulen herdacht. Het stoort me al jaren! Het vormt voor mij echter geen aanleiding de herdenking voor anderen te verstoren. Integendeel, de nagedachtenis aan mijn vermoorde familie staat pal overeind en hen herdenken wil ik in alle rust doen.

R.S. van den Berg, Amsterdam