2002383
Wat U Zegt
De Kwestie: Tweede Kamer op reces

Zeventien (!) weken reces? Ga eens werken!

Nou, D66-Kamerlid Kees Verhoeven heeft bepaald niet veel vrienden gemaakt met zijn betoog dat reces voor Kamerleden geen vakantie is en dat de recesdagen zelfs onmisbaar zijn om het werk goed te kunnen doen.

Daar trappen de lezers van Telegraaf.nl niet in, of zoals cooleboel807 het uitdrukt: „#weesgeenkees.”

Velen van u zien niet in waarom voor volksvertegenwoordigers andere regels gelden dan voor de ’gewone’ werknemers. Romyvroom64358: „Dit moet niet meer kunnen. Ook Kamerleden dezelfde regels als werknemers. Gewoon op het werk komen en je vakantiedagen opnemen. Maximaal 25 wel te verstaan.”

Een enkeling wil zich nog wel inleven in het bestaan van een volksvertegenwoordiger, maar die sympathisanten zijn op een hand te tellen. dedemsvaart05737: „Veel mensen kennen de inhoud van een politieke baan niet. Zit u altijd bij elke gemeenteraadsvergadering op de publieke tribune? Nee?! Dan moet u nu geen commentaar meer geven. Politiek is overleggen, meestal deel combinaties zoeken met andere partijen. Om te vergaren wat het publiek, bedrijven en MKB willen en verder aan wensen hebben, moet hij het veld in. Deze willen en wensen moeten in politieke taal worden omgezet, hier is ’vrije tijd’ voor nodig, juist: de recesperiode. Een goede politicus heeft tijdens zijn zittingsperiode geen vakantie, alleen een paar vrije dagen.”

En Johnnyrider173 kan zich niet verenigen met het standpunt van ondernemers Frank van Gool: „Uw standpunt past niet meer in deze tijd en is een typische werkgeversmening. Meestal is werken niet zo gezond en na 46 jaar full time werken en continu vroeg opstaan ben ik daar inmiddels wel achter. Het leven bestaat niet alleen uit werken, stap eens uit uw beperkte wereldje en kom daar eens achter.”

Kamer leeg

Dat kan zo zijn, maar de meeste mensen vinden dat van hard werken niemand doodgaat. En van hard werken wensen zij Kamerleden niet te beschuldigen. Hassie constateert bijvoorbeeld verdacht veel lege bankjes bij de debatten: „Recesweken? Als ik op de televisie de Kamerdebatten volg, zit de Tweede Kamer bij het merendeel der debatten bijna leeg. Ik veronderstel dat de Kamerleden dan uitrusten of met hun huiswerk bezig zijn, zodat dit niet ten koste gaat van hun onbehoorlijk aantal vrije dagen.”

En tmjvanvugt461 vindt: „We zijn er klaar mee, met die gepamperde politici. Enthousiast de verzorgingsstaat afbreken, maar altijd met uitzonderingen voor zichzelf.” En als die recesdagen nou zo onmisbaar zijn, waarvoor dan? Dat vraagt lde 100 zich af: „Er wordt geroepen dat men dan heel druk is met andere zaken, maar echt inzage krijgen we daar niet in en we hebben inmiddels wel geleerd dat er vaak een groot verschil is tussen wat een Nederlandse politicus zegt en wat hij/zij doet.”

En, zo betoogt Keub, het is ook niet aangetoond dat voldoende reces leidt tot beter werk: „Als zich dat nu nog zou vertalen in goed bestuur… Maar men luistert niet naar wat onder bevolking leeft, is telkens geschokt als een nieuwe blooper aan het licht komt en een nieuwe blijk van onkunde van regering én Kamers is bijna dagelijkse kost geworden.”

Kortom: reces kan wel een beetje minder en werken kan een beetje mee. Fred Schuit weet wel een nuttige invulling van het reces: „Misschien kunnen ze in die periodes eens werken, ter lering en vermaak, zoals in de zorg, de bouw of aan een productielijn.”

De Kwestie: Tweede Kamer op recesLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover