Nieuws/Wat U Zegt
2009880
Wat U Zegt

’Realiteit anders dan CBS-cijfers’

Volgens het CBS is het aantal geregistreerde gevallen van criminaliteit vorig jaar opnieuw gedaald en is nu terug op het niveau van 1980. Jan Muijs stelt cynisch: Nu nog een onderzoek naar de ongeregistreerde gevallen en dan weten we waar we in ons land echt aan toe zijn.

Volgens het CBS zou de daling het gevolg kunnen zijn van een verminderde aangiftebereidheid. Het zou zelfs nog veel minder kunnen zijn als er geen aangifte meer nodig zou zijn voor de verzekering.

En maak dan vervolgens ook nog de tijd voor het doen van aangifte langer. Het afsprakensysteem leent zich daar prima voor. Dan gaat er in ons land wat criminaliteit betreft een oase van rust ontstaan.

Maar ik vrees dat de werkelijkheid een totaal ander beeld laat zien.

Jan Muijs, Tilburg