Nieuws/Wat U Zegt
2011767
Wat U Zegt

’Zonder toezicht heeft hufter vrij spel’

Kees Lemmens werkte 30 jaar van zijn politieloopbaan bij de waterpolitie. Ongelukken en ernstige incidenten kwamen nauwelijks voor in de watersport, zegt hij. Dat is nu helaas anders.

Onze politieleiders in de jaren 2000 tot 2010 zagen het allemaal anders. Wij moesten meer aan ’opsporing’ gaan doen. Opsporing van wat? Wij waren immers al opsporingsambtenaren en spoorden strafbare feiten op. Toezicht en handhaving werden uitgekleed of uitgehold.

Gevolg sinds 2005? Een joch van 14 vaart op de Neder Rijn letterlijk dwars door een speedboot op de Neder Rijn. Op de Maas 5 doden in 1 enkele speedbootaanvaring met een binnenschip. In recreatiegebied Gouden Ham een dodelijk overvaring van een zwemmer. Een dronken speedbootbestuurder vaart over een vissersbootje: twee doden. Een speedbootaanvaring in Lobith: twee zwaargewonden weken lang in het ziekenhuis. In Tolkamer vaart een dronken schipper met 20 km/u een bunkerstation aan. Tonnen schade.

Nu kan ook de waterpolitie niet overal tegelijk zijn maar waterweggebruikers weten net zo goed als automobilisten op de weg dat wanneer toezicht ontbreekt de hufter vrij spel krijgt en neemt.

Intussen ben ik met pensioen. Ik zie de berichtgevingen over waterongelukken nog steeds met lede ogen aan. Ik denk te weten dat het menselijke falen in dat soort incidenten niet alleen bij de direct betrokkenen ligt maar indirect bij kortzichtige hoge ambtenarij die ingewikkelde ict-procedures en beperkt brandstofgebruik van boten boven de werkelijk taak en verantwoording van de politie stellen. En of dat nou gaat om politie te land of te water of op en aan het spoor.

Kees Lemmens, Huissen