Nieuws/Wat U Zegt
2018806758
Wat U Zegt

Brief 3: ’Hoge ambtenaar komt weg met fouten’

Goed stuk van Annemarie van Gaal. Ik heb altijd al gedacht dat als je als ambtenaar in een bepaalde looncategorie valt, je veel fouten kunt maken, aldus H. v. Daal. Ook financieel maakt dat dan niets uit.

Je mag altijd blijven en krijgt weer een mooie baan terug bij overheid of in het bedrijfsleven. Ik heb verschillende verhalen gehoord van laag betaalden, die bij fouten soms in hun loon weer naar beneden gingen. Zoies nog nooit gehoord in de partculiere sector.

Als je in de particuliere sector iets verkeerd doet, ook wat betreft financiële zaken, dan word je ontslagen. Deze ambtenaren in schaal 15 hebben levenslang een uitstekende baan.

H. v. Daal