Nieuws/Wat U Zegt
2024975565
Wat U Zegt

Lezersbrief

’PFAS-norm moet nog hoger’

Deze zomer werd door -inmiddels- minister Stientje van Veldhoven van D66 het onzalige besluit genomen om de PFAS-norm op 0,1 microgram te zetten. Nou, dat heeft er ingehakt. We kennen inmiddels allemaal de gevolgen, stelt Jan Muijs.

Bouwwerkzaamheden werden massaal stilgelegd, met alle personele problemen vandien. Vanuit het niets wordt de PFAS-norm nu verhoogd naar 0,8 microgram. Maar liefst acht keer zo hoog. Het RIVM verklaart dit nu ineens als veilig. Het geeft wel wat verlichting en de bouwwereld kan weer voorzichtig aan de slag. Maar om aan alle onheil het hoofd te kunnen bieden had die norm 1 tot 1,5 moeten zijn. Dus er moet van de overheid nog echt wel een schepje bij. Met dit hapsnap-beleid weten ze echt niet meer waar ze mee bezig zijn. Nu nog even het stikstofbeleid op de schop en we hebben het er niet meer over.

Jan Muijs,

Tilburg.