Nieuws/Wat U Zegt
2029698595
Wat U Zegt

’Rechte rug Timmermans te prijzen’

De heer Timmermans kan nooit meer in de EU functioneren, meent Reinier de Voogt, omdat de Oost-Europese landen hem afwezen voor het voorzitterschap, maar gaat voorbij aan de reden daarvan.

Timmermans heeft die landen een en andermaal gekapitteld om hun beknotting van de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Kortom: hen gewezen op de plicht om zich als EU-lid te houden aan de democratische spelregels, die die landen met voeten treden. Terecht wisten veel kiezers zijn optreden wel te waarderen.

Voor de goede orde: ik heb niets met zijn politieke gedachtegoed, maar prijs zijn rechte rug en politieke moed, terwijl hij kon weten dat de wraak niet zou uitblijven.

Reinier Voogd, Limbricht